Arbo & veiligheid

Arbo & veiligheid

BK bouw- & milieuadvies maakt deel uit van BK ingenieurs. BK ingenieurs, vakteam arbo & veiligheid houdt zich bezig met alle zaken rond arbeidsomstandigheden en veiligheid.

 

Arbo & veiligheid gaat over werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), en over veilig gedrag. BK ingenieurs, vakteam arbo & veiligheid geeft heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, advies over het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring van meetapparatuur. Veiligheid, daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) levert een inventarisatie van mogelijke risico’s en van maatregelen om deze risico’s te verkleinen.

 

Een veilige en gezonde werkplek

Kleinere organisaties hebben vaak moeite met het voldoen aan Arbo-verplichtingen. Er is  bijvoorbeeld niet voldoende kennis en capaciteit aanwezig. Vakteam arbo & veiligheid is specialist op het gebied van risico-inventarisaties, veiligheid op de werkvloer, Arbo-regelgeving en omgevingsmanagement. Onze veiligheidskundige medewerkers helpen u met het in kaart brengen van mogelijke risico’s door middel van de RI&E (risico-inventarisatie en – evaluatie)

 

Daarmee stopt onze rol echter niet. We ondersteunen u ook bij de implementatie van een plan van aanpak voor het terugdringen van risico’s en het verbeteren van de veiligheid.

 

Complexe projecten

vakteam arbo & veiligheid is al jarenlang betrokken bij complexe, risicovolle projecten. We zijn een veelgevraagde partij voor het verzorgen van veiligheidskundige begeleiding, toezicht en omgevingsmanagement bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de industrie.

 

Onafhankelijk
Kiest u voor BK ingenieurs, vakteam arbo & veiligheid, dan kiest u voor een onafhankelijke partner. Wilt u weten of u als bedrijf voldoet aan de veiligheidseisen? Schakel ons dan in. Voor hulp bij het behalen van (Arbo-)certificeringen of het opstellen van een BHV-plan (bedrijfshulpverlening) zijn we de aangewezen partij. Opleiding en training van uw medewerkers maken ook een belangrijk deel uit van ons werk.

PDF Downloads

BK ingenieurs brochure arbo & veiligheid

Contact

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

directeur
De rode loper, Damrak
IK WIL MEER WETEN OVER ARBO & VEILIGHEID

Relevante diensten