Asbest

Asbest

BK bouw- & milieuadvies maakt deel uit van BK ingenieurs, een landelijk vertegenwoordigd allround ingenieursbureau. BK ingenieurs verzorgt volledige asbestinventarisaties van gebouwen en objecten zoals bruggen, installaties en schepen conform de eisen, gesteld in bijlage XIIIA van de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-540). BK ingenieurs is volledig gecertificeerd voor deze werkzaamheden.

 

BK ingenieurs levert asbestinventarisatierapporten ten behoeve van sloop en renovatie, adviseert over beschermende maatregelen en de manier van verwijderen van asbest, risicobeoordelingen, stelt kostenramingen op voor asbestsanering, renovatie en asbestsloop en begeleidt de saneringswerkzaamheden. Tevens voert BK ingenieurs second opinions uit, zowel als inventarisatie als beoordeling van een rapportage.

 

Asbestinventarisatie in gebouwen, objecten, installaties en maritieme objecten

Het laten uitvoeren van een asbestonderzoek ten behoeve van renovatie en /of sloop is een wettelijke verplichting voor bouwwerken met een bouwjaar van vóór 1993. Een asbestinventarisatierapport, uitgebracht door een gecertificeerd bedrijf, is een verplicht onderdeel voor het doen van een sloopmelding. Zonder inventarisatierapport wordt een sloopmelding niet in behandeling genomen. BK ingenieurs voert de inventarisaties uit, waarna de inspecteurs zelf de rapportages opstellen.

Andere diensten die BK ingenieurs op het gebied van asbest levert, zijn onder andere:

  • Risico-beoordelingen asbest
  • Quick-scan uitvoeren
  • Kostenramingen opstellen ten behoeve van asbestsanering
  • Asbestsanering verzorgen en begeleiden

 

BK ingenieurs verzorgt ook onderzoek naar asbest in bodem, partijen grond, waterbodem en baggerspecie. Dit is ondergebracht bij het vakteam bodem.

 

Hebt u vragen met betrekking tot asbest in uw omgeving of heeft u een vraagstuk met betrekking tot asbest? Neemt dan contact op met Niels Blokland!

PDF Download

BK ingenieurs bedrijfsbrochure asbest

Contact

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

adviseur asbest
IK WIL MEER WETEN OVER ASBESTONDERZOEK EN ASBESTSANERING

Relevante diensten