Samenwerking voor BENG-berekeningen

Sinds 2021 heeft BK Bouw- & Milieuadvies een samenwerking opgezet met PEET Klimaatadvies voor de BENG berekening, de opvolger van de EPC berekeningen. Door de samenwerking met PEET Klimaatadvies kan BK bouw- & milieuadvies de volledige BENG-berekeningen bieden. Dit is op zowel het vlak van bouwfysica als de installatietechniek en de TO-juli.

PEET en BK bouw- & milieuadvies hebben in veel voorgaande projecten samengewerkt. De korte lijnen en de grote kenniservaring op het gebied van installatietechniek zorgt ervoor dat we de BENG- berekeningen snel én op hoge kwaliteit kunnen leveren. Zo kunnen we een prettig binnenklimaat realiseren voor de (eind)gebruiker van de gebouwen. Zowel bouwkundig en installatietechnische zijn door onze samenwerking feilloos op elkaar afgestemd. Dit vertaalt zich in lagere faalkosten en daarmee beter uitvoerbare projecten!

In opdracht van Van Es Architecten hebben is de eerste BENG-berekeningen opgeleverd. Deze BENG-berekeningen zijn opgesteld voor de herontwikkeling van Locatie de Schakel in Maasdijk. Op deze locatie worden 20 appartementen en 6 woningen gerealiseerd.

BENG berekening

Wat is BENG?

De BENG-berekeningen (NTA8800) is de opvolger van de EPC-berekeningen (NEN7120). EPC staat voor: Energieprestatiecoëfficiënt en de opvolger BENG staat voor: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Deze berekeningen zijn nodig bij de aanvraag van een nieuwbouw omgevingsvergunning. De EPC werd uitgedrukt in één getal zonder dimensie. Bij BENG gaat om drie eisen (uitgedrukt in kWh/m2/jaar en %) en de TO-juli factor. Daarnaast is bij BENG het gebouwontwerp erg belangrijk dat het inzichtelijk is wat het  energiegebruik is en worden er eisen gesteld aan het aandeel hernieuwbare bronnen.

  • De BENG 1 is de totale energiebehoefte in kWh/m2 voor verwarming en koeling. Hierin is het verstandig om vooraf een warmteverlies en koellast berekening te maken.
  • De BENG 2 is het totale primaire fossiele brandstofgebruik in kWh/m2.
  • De BENG 3 is het aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).
  • De TO-juli geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding.

BENG berekening laten uitvoeren?

BENG-berekeningen