CoolToren Rotterdam bouwkundige vooropname

Bouwkundige opname CoolToren

CoolToren Rotterdam – vernieuwende werkwijze bouwkundige opnames

BK bouw- & milieuadvies voert op dit moment bouwkundige opnames uit voor sloop- en bouwproject ‘CoolToren’ in Rotterdam.  Voor dit project nemen wij van honderd bouwwerken in een straal van 30 tot 50 meter rond de projectlocatie de bouwkundige staat op van zowel het interieur als het exterieur. Ook wegen worden meegenomen in de bouwkundige opname. Voor het vastleggen van deze opnames in een fotorapportage ontwikkelden wij een vernieuwende werkwijze.

De bouwkundige vooropnames zijn bedoeld om de bouwkundige staat van de bouwwerken/panden en eventueel aanwezige schades te inventariseren. Deze bouwkundige opnames maken voor zowel de opdrachtgever als eigenaar van het pand duidelijk wat de bouwkundige staat is van het bouwwerk. De rapportage en de gemaakte foto’s van de bouwkundige opnames deponeren wij bij de notaris.

 

Nieuwe app: vernieuwende werkwijze

BK bouw- & milieuadvies heeft voor deze bouwkundige opnames een eigen vernieuwende werkwijze ontwikkeld. De foto’s die we met de tablet maken, verwerkt de applicatie direct digitaal. Hierdoor zijn wij in staat om snel en eenduidig een rapportage van een uitgevoerde opname te overleggen. In de bouwkundige rapportage is per woning en per woningdeel een overzicht opgenomen waaruit de bouwkundige staat van de woning blijkt en overzichtelijk wordt weergegeven waar schades aanwezig zijn.

Aan de applicatie is een superhandige tool gekoppeld. Met behulp van de afsprakentool worden bewoners en eigenaren op de hoogte gebracht van de opname en kunnen zij online een afspraak maken op een passend moment.

Bouwkundige eindopname

Na afloop van sloop- en/of bouwproject is het tijd voor de bouwkundige eindopname. Door middel van onze applicatie kunnen wij de foto van de vooropname tijdens de eindopname beoordelen. Gelijktijdig maken wij een nieuwe foto van het desbetreffende (bouw)deel of de schade. Hierdoor is direct inzichtelijk of er wijzigingen zijn tussen de voor- en eindopname en of sprake is van een vergroting van schade of juist nieuwe schades.

Rapportage

De eindopname verwerken wij in een rapportage, waarin wij de foto’s van zowel voor- als eindopname naast elkaar projecteren.

Het project CoolTower

In de wijk Cool ligt het Baankwartier, een klein stukje Rotterdamse binnenstad. Het Baankwartier is aangewezen als onderdeel van de hoogbouwstad. Op die plek komt de CoolToren, een 150 meter hoge woontoren, ontworpen door V8 Architects.

Om plaats te maken voor de CoolToren worden enkele panden gesloopt. De sloop van de panden levert trillingen op die tot schade aan omliggende panden zou kunnen leiden. Vandaar dat voorafgaand aan de sloop bouwkundige vooropnames en na voltooiing van het project bouwkundige eindopnames plaatsvinden.

Contact

Erik van Herk, adviseur BK bouw- & milieuadvies

erik.vanherk@bkingenieurs.nl

ing. Erik van Herk

adviseur

Afbeeldingen project