BRL 5023 BRL 5024

BK bouw- & milieuadvies ontvangt BRL certificaten

 

BK bouw- & milieuadvies heeft in april 2019 de certificaten ontvangen voor het uitvoeren van trillingsmetingen en voor bouwkundige vooropnamen. Op deze manier kunnen wij nog meer kwaliteit leveren op het gebied van bovenstaande onderwerpen.

 

De certificering voor het meten van trillingen en het uitvoeren van bouwkundige opnamen wordt vastgelegd met het KOMO procescertificaat, uitgevoerd door SKG-IKOB. Met dit certificaat is BK bouw- & milieuadvies één van de zeven bedrijven in Nederland die zowel het BRL 5023 procescertificaat als BRL 5024 procescertificaat bezit.

Het KOMO procescertificaat is een verklaring dat de kwaliteit van een bouwdeel of installatie in overeenstemming is met de productprestaties zoals vastgelegd in de verklaring. Ook het proces komt overeen met de specificaties die zijn vastgelegd in de verklaring.

Het ontvangen van dit procescertificaat betekent dat BK bouw- & milieuadvies de kwaliteit in huis heeft om trillingsmetingen uit te voeren en bouwkundige opnamen te kunnen doen. Ons advies is daarmee door een officiële partij getoetst en gekeurd. Voor opdrachtgevers betekent dit zekerheid en kwalitatief goed en betrouwbaar advies.

 

Wilt u meer weten over de certificaten BRL 5023 en BRL 5024 of wilt u een trillingsmeting of een bouwkundige opname uit laten voeren? Neem dan contact op met Erik van Herk!

PDF Download

BRL 5023 beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bouwkundige opname

BRL 5023 beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bouwkundige opname wijzigingsblad

BRL 5024 beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van trillingsmetingen