Civiel & Sport

Civiel & Sport

Civiele techniek is een zeer breed vakgebied. BK ingenieurs, vakteam civiel & sport werkt samen met BK bouw- & milieuadvies aan de toegepaste wetenschap van het ontwerpen en realiseren van objecten die vastzitten in de grond. Zo bereidt vakteam civiel & sport GWW (grond-, weg- en waterbouwkundige) werken voor en begeleidt de uitvoering hiervan. Bij GWW kunt u denken aan de aanleg en reconstructie van wegen, rioleringen en het bouw- en woonrijp maken van bouwlocaties. Ook sportterreinen, sloopwerken, landmeetkunde en waterbouwkunde behoren tot onze activiteiten.

 

Civiele techniek is van toepassing op alle gebieden waarin wij onze leefomgeving benutten: leidingen, bruggen, wegen, gebouwen, havens, rivieren en kanalen.

 

Het vakgebied civiele techniek vereist brede kennis en expertise; er zijn tal van factoren om rekening mee te houden. Vakteam civiel & sport van BK ingenieurs staat u bij tijdens alle fasen van een GWW-project. Alle technische producten verzorgen wij voor u. Vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoerings- en beheerfase.

 

Sport

Vakteam civiele techniek heeft diepgaande kennis van aanleg, onderhoud en reconstructie van sportvelden.

 

Landmeetkunde

Met eigen ervaren landmeters in dienst die werken met geavanceerde landmeetapparatuur, is het inmeten van bestaande terreinen, uitzetten van werken en nauwkeurige hoogtemetingen de dagelijkse praktijk. De informatie die zij verzamelen kunnen wij volledig uitgewerkt leveren of enkel als ruwe data.

 

Oog voor risicobeheersing

Civiele projecten zijn vaak complex van aard. Door de interactie met de omgeving en andere vakgebieden kennen zij tal van haken en ogen. Risicobeheersing is voor vakteam civiel & sport een vanzelfsprekende component. U wilt ten slotte dat rekening gehouden is met alle mogelijke technische en financiële risico’s. Heeft u vragen of wilt u graag advies? Neem contact op met Niels Blokland!

 

BK ingenieurs levert u ook specialisten die deskundig zijn in civiele techniek. Dit is ondergebracht bij vakteam civiele techniek.

Contact

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

directeur en adviseur
IK WIL MEER WETEN OVER CIVIEL & SPORT

Relevante diensten