Padel geluidsoverlast

Steeds vaker geluidoverlast bij padelbanen

Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Deze sport is een combinatie tussen tennis en squash en wordt gespeeld met een harder racket dan tennis. Het wordt vaak buiten gespeeld in een glazen of metalen, compacte kooi. Dit is een leuke variant op tennis, maar er is ook veel kritiek: het zorgt voor geluidoverlast.

Bewoners in de directe omgeving ervaren geluidoverlast van padelbanen.. In ca. 15 gemeentes klagen omwonenden over geluidoverlast. Dit heeft al geleid tot meerdere procedures en rechtzaken. Bij het speciale meldpunt zijn al over 100 padelbanen klachten geregistreerd. Op een totaal van 660 banen is dit aanzienlijk en ook vele malen hoger dan het aantal meldingen over tennisbanen.. Er zijn verschillende factoren die voor overlast zorgen, zoalsde slagfrequentie, de rackets en de kooi die het geluid versterkt.

Wet- en regelgeving voldoet niet

Naast overlast van bestaande banen zijn er veel bezwaren tegen plannen voor de aanleg en uitbreiding van padelbanen. Zo hebben in Nijmegen ruim 40 omwonenden bezwaar ingediend tegen de uitbreiding van een padelbaan. Omdat padel een nieuwe sport is, is er geen aparte regelgeving voor padelbanen. Bij gebrek hieraan wordt nu de regelgeving voor tennisbanen gebruikt. Omdat door het spelen van padel aantoonbaar meer geluid wordt geproduceerd dan bij het spelen van tennis voldoet deze regelgeving niet.

geluid overlast padel

Geluid vooraf in kaart

Om een nieuwe padelbaan aan te leggen of uit te breiden zijn meestal meerdere procedures nodig. Om vooraf problemen te voorkomen is het verstandig om akoestisch onderzoek uit te voeren. Door middel van geluidsmetingen en rekenmodellen kan de geluidbelasting in de omgeving worden bepaald. Als er sprake van is van hoge geluidsniveaus kunnen er specifieke maatregelen toegepast worden om de akoestiek van padelbanen te verbeteren en zo overlast te beperken.

Geluidsbelasting laten onderzoeken?

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

directeur en adviseur geluid