Geluid

Geluid

Geluidvraagstukken spelen bij iedere (ruimtelijke) ontwikkeling. Geluid raakt per definitie aan de fysieke leefomgeving, zeker als het om ongewenst geluid gaat. Om te grote hinder of zelfs gehoorschade te voorkomen, heeft de overheid aan alle soorten geluid grenswaarden verbonden.

 

Belangen afwegen op basis van geluidonderzoek

Omwonenden zijn alert op geluidhinder van bedrijven, wegen en spoorwegen die nabij hun woningen worden gerealiseerd. Voor bedrijven staat de ongestoorde oprichting van het bedrijf en voortzetting van de bedrijfsvoering op de eerste plaats. Degelijk onderzoek en advies maken keuzes inzichtelijk.

 

Alle kennis en apparatuur in huis

BK bouw- & milieuadvies heeft alle deskundigheid én alle benodigde (onbemande) meetapparatuur in huis op het gebied van geluid en trillingen.

 

Degelijke rapportage en deskundig geluidadvies

Het bureau- en praktijkonderzoek voeren wij technisch-inhoudelijk correct uit. De resultaten vatten wij samen in een voor alle betrokken partijen leesbare rapportage. Niels Blokland staat u graag te woord, neemt u gerust contact met hem op.

Contact

Niels Blokland, directeur BK bouw- & milieuadvies

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

adviseur en directeur
geluidsmeting

Wat kunnen wij voor u be(t/r)ekenen?

BK bouw- & milieuadvies voert op het gebied van geluid de volgende werkzaamheden uit:

 

  • akoestisch onderzoek industrie- en weglawaai
  • geluidmeting bij klachten
  • geluid voor vergunningen en Activiteitenbesluit
  • akoestisch/bouwfysisch onderzoek
  • advisering geluidszonering
  • testen van geluidswerende voorzieningen in ons eigen geluidslaboratorium
IK WIL MEER WETEN OVER GELUIDSONDERZOEK

Relevante diensten

Bouw, Milieu, Technisch onderzoek
Bouw, Milieu, Technisch onderzoek