Geluidonderzoek

Geluidsonderzoek

Geluid- en trillingsvraagstukken spelen iedere (ruimtelijke) ontwikkeling. Geluid en trillingen raken aan de fysieke leefomgeving. Aan geluid en trillingen zijn eisen verbonden in diverse wet- en regelgeving, die onderzocht dienen te worden middels een geluidonderzoek.

 

 

Industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai

Voor de initiatiefnemer is het van belang dat de ontwikkeling gerealiseerd kan worden zonder hinder en schade voor de omgeving. Het kan hierbij gaan om realisatie of uitbreiding van bedrijven waarbij het industrielawaai wordt onderzocht middels een geluidonderzoek en trillingsmeting of het realiseren of wijzigen van wegen en spoorwegen waarbij het wegverkeerslawaai en spoorweglawaai wordt onderzocht middels een geluidonderzoek en trillingsmeting.

 

Wanneer een nieuwe woning of woonwijk wordt gerealiseerd wordt vooraf een quickscan gedaan. Hieruit komt naar voren wat er nader onderzocht moet worden. Als in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen moet het industrielawaai nader worden onderzocht. In geval er wegen of spoorwegen zijn gelegen moet geluidonderzoek en plaatsvinden naar wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

 

 

Bouwlawaai en trillingsmeting

Ook in latere fasen van het project, zoals tijdens de realisatie van de ontwikkeling, moet aandacht worden besteed aan het vermijden van geluid en trillingen. Door vooraf onderzoek te doen naar bouwlawaai en het maken van een trillingsmeting kan een voorspelling worden gedaan van de geluidbelasting tijdens de uitvoering. Tijdens de daadwerkelijke uitvoering is het mogelijk om de geluidbelasting en trillingsbelasting te meten met behulp van onbemande geluidmetingen en trillingsmetingen.

 

 

BK bouw- & milieuadvies, uw BRL 5023-gecertificeerde partner

Op basis van een gedegen onderzoek kunnen ook geluidmaatregelen worden bepaald of de geluidbelasting van alternatieven worden berekend. BK bouw- & milieuadvies heeft alle deskundigheid, software én alle benodigde (onbemande) meetapparatuur in huis voor zowel het uitvoeren van een trillingsmeting als een geluidonderzoek.

 

Het bureau- en praktijkonderzoek voeren wij technisch-inhoudelijk correct uit. BK bouw- & milieuadvies is onder meer gecertificeerd volgens de BRL 5023 voor het uitvoeren van trillingsmetingen. De resultaten van het geluidonderzoek vatten wij samen in een voor alle betrokken partijen leesbare rapportage. Niels Blokland helpt u hier graag bij! Hij helpt u graag om uw vraagstuk op te lossen.

 

Contact

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

geluidsadviseur
Niels Blokland voert een geluidsmeting uit op een rotonde

Wat kunnen wij voor u be(t/r)ekenen?

BK bouw- & milieuadvies voert op het gebied van geluid de volgende werkzaamheden uit:

  • akoestisch onderzoek industrie- en weglawaai
  • geluidmeting bij klachten
  • geluid voor vergunningen en Activiteitenbesluit
  • akoestisch onderzoek / bouwfysisch onderzoek
  • advisering geluidszonering
  • testen van geluidswerende voorzieningen in ons eigen geluidslaboratorium

 

Waarmee kunnen wij u helpen? Wij horen het graag!

IK WIL MEER WETEN OVER GELUIDSONDERZOEK

Relevante diensten