Geluidsopname Havengebied Amsterdam

Onderzoek geluidwering gevels

Onderzoek geluidwering gevels Havengebied Amsterdam

Door de uitbreidingen van een aantal industrieterreinen in het Havengebied van Amsterdam neemt de geluidbelasting op de omgeving toe. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kreeg BK bouw- & milieuadvies de opdracht om uit te zoeken in welke mate dit het geval is voor de aanwezige woningen.

Eerste inventarisatie

Met de opdracht onder de arm hebben onze adviseurs een eerste inventarisatie uitgevoerd. Tijdens de inventarisatie hebben wij bepaald welke woningen mogelijk binnen de geluidcontour van het havengebied liggen.

Technisch onderzoek

In de tweede fase hebben onze bouwkundigen en een geluidexpert de circa 250 woningen binnen de geluidscontour bezocht. Zij hebben de technische details van de woningen volledig vastgelegd. Tijdens de bouwkundige opname hebben zij onder andere vastgesteld welke materialen zijn toegepast. Met deze gegevens hebben zij berekend wat de geluidwering is.

Geluidbelasting inpandig

Alle gegevens van de bouwkundige opnames hebben wij ingevoerd in een speciaal softwareprogramma dat berekent wat de geluidsbelasting binnen is. De resultaten van de berekeningen hebben wij gedeeld met de opdrachtgever en eigenaren van de woningen.

Aanbeveling

De woningen waarvoor geldt dat het geluidsniveau niet voldoet, moeten akoestisch worden geïsoleerd. Hiervoor heeft BK bouw- & milieuadvies aanbevelingen gedaan.

Communicatie

Een grote uitdaging bij dit project was het traject met betrekking tot de communicatie. Communicatie met de bewoners/eigenaren, een efficiënte planning van de bezoeken, goede informatievoorziening.

Vervolg

Het vervolg van het project heeft bestaan uit het adviseren met betrekking tot het opstellen van de bestekken.

Contact

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

adviseur

Afbeeldingen project