Welkom Rob, Marieke & Marieke!

Onlangs zijn zij aangesloten bij ons team van BK bouw- & milieuadvies. Een afstudeer stagiair, Junior Marketeer en een ervaren medewerker op het gebied van vergunning management. Benieuwd wat zij gaan doen bij ons? Hieronder stellen zij zich kort voor.

“Begin februari ben ik gestart als Junior Marketeer bij BK bouw- & milieuadvies. Mijn naam is Marieke Koetsier en momenteel volg ik de opleiding Tourism Management in Rotterdam. Ik hoop deze zomer afgestudeerd te zijn. Tijdens mijn opleiding houd ik mij veel bezig met marketing en deze vaardigheden ga ik bij BK in de praktijk brengen. Ik ga me voornamelijk bezighouden met het optimaliseren van de website en het bijhouden van kanalen zoals LinkedIn. Ik heb veel zin in deze uitdaging!” – Marieke Koetsier

“Mijn naam is Marieke van de Reep en ik ben begin februari gestart bij BK bouw- & milieuadvies. Na drieënhalf jaar studeren aan de Haagse Hogeschool mag ik beginnen met afstuderen. Ik heb de mooie kans gekregen om het effect van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op de adviesdiensten van BK te gaan onderzoeken. In deze opdracht ga ik onderzoeken wat het algemene plan is van de Wkb, hoe het huidige kwaliteitssysteem van BK bouw- & milieuadvies functioneert en welke invloed de Wkb heeft op het huidige kwaliteitssysteem. Uiteindelijk zal ik mijn eindresultaat bestaan uit een tijdslijn waar belangrijke gebeurtenissen en beslismomenten omtrent de Wkb in komen te staan.” – Marieke van de Reep

“Mijn naam is Rob van Zoest. In januari ben ik BK bouw- & milieuadvies komen versterken. Ik neem de nodige ervaring mee: ik heb bijna 30 jaar gewerkt bij een groot ingenieursbureau, hoofdzakelijk op het gebied van water- en bodembeheer en vergunningen. Nu ga ik mij vooral bezighouden met milieuvergunningen en vergunning management. Bij de adviesvraagstukken rondom het veilig en verantwoord omgaan met milieubedreigende stoffen komt mijn opleiding Geochemie goed van pas.” – Rob van Zoest

MAIL ICON