BK bouw- en milieuadvies slagvaardig en klaar voor de toekomst

De afgelopen jaren is BK bouw- en milieuadvies sterk gegroeid. Door de goede relatie met onze opdrachtgevers en de mooie projecten die hieruit voortvloeien verwachten wij ook de komende jaren te blijven groeien.

Om onze klanten ook in de toekomst optimaal te bedienen hebben wij een andere organisatiestructuur nodig. Om dit mogelijk te maken is met het organisatiebureau Voorwaarts nagedacht over deze invulling en optimale samenstelling. Het MT is uitgebreid met Nadine van Wijngaarden als teamleider Ecologie. Hiermee heeft het MT een gevarieerde samenstelling waarin onze disciplines Omgevingsmonitoring, Bouwfysica, Ecologie en Milieu, Ruimte en Expertise zijn vertegenwoordigd.

Klaas Romijn is benoemd als financieel directeur. Klaas zal naast de reguliere werkzaamheden zich gaan richten op de financiƫle gezondheid en ontwikkeling van de organisatie. Samen met Niels als algemeen directeur vormt Klaas de directie.

Met deze stappen is BK Bouw- en Milieuadvies klaar voor de toekomst en kunnen wij met elkaar mooie projecten realiseren!

BK bouw- & milieuadvies klaar voor de toekomst

Het MT van BK bouw- & milieuadvies (v.l.n.r.): Erik van Herk, Niels Blokland, Ronald van den Bout, Klaas Romijn en Nadine van Wijngaarden