Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

BK bouw- & milieuadvies voert berekeningen uit om aan te tonen dat initiatieven voor bijvoorbeeld bouw of vestiging van een bedrijf mogelijk is binnen de vastgestelde grenswaarden. De rapportage hierover kan worden gebruikt voor het verkrijgen van een milieuvergunning of het indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

 

De kwaliteit van de lucht is van groot belang voor ons woon- en leefklimaat. In Nederland bestaat al langer wetgeving waarmee de kwaliteit van de lucht wordt beschermd. De kwaliteit van de lucht wordt bepaald aan de hand van grenswaarden die op Europees niveau zijn vastgesteld en die door de lidstaten van de Europese Unie geïmplementeerd moeten worden. De wet- en regelgeving borgt dat tijdig aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan en biedt voldoende flexibiliteit voor het realiseren van (bouw)projecten.

 

Niels Blokland staat u graag te woord en onderzoekt met u samen wat de meest passende aanpak is voor uw vraagstuk!

Contact

Niels Blokland

niels.blokland@bkingenieurs.nl

Niels Blokland

adviseur / directeur
IK WIL MEER WETEN OVER LUCHTKWALITEIT

Relevante diensten