BK bouw- & milieuadvies nieuwe stap

Nieuwe stap voor BK bouw- & milieuadvies

BK bouw- & milieuadvies heeft afgelopen maand een stap gezet naar de toekomst.

Klaas Romijn en Ronald van den Bout zijn medeaandeelhouder geworden van BK bouw- & milieuadvies. Klaas en Ronald verbinden zich hiermee om in de toekomst zich sterk te maken voor de verdere ontwikkeling het bedrijf.

Henk Vorsteveld en Niels Blokland: ‘BK bouw- & milieuadvies is bijna 10 jaar geleden gestart met de advisering op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningsmanagement, flora en fauna, geluid- en trillingen en bouwfysica. Door dit brede dienstenpallet is ook de continuïteit en inzet van de medewerkers van groot belang. Dit is een van de redenen om Klaas en Ronald meer te betrekken bij de bedrijfsvoering. Hiermee zijn wij in staat om gezamenlijk de volgende stap te zetten naar de benodigde continuïteit en de verdere ontwikkeling van BK bouw- & milieuadvies.

Voor Klaas en Ronald is dit een nieuwe uitdaging en de volgende stap in hun carrière. Met deze stap is ook de verdere ontwikkeling van hun vakgebied binnen het bedrijf verzekerd. Klaas zal zich gaan richten op de ontwikkeling en kansen op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningsmanagement. Ronald zal zich toeleggen op het verder ontwikkelen van bouwfysische activiteiten met o.a. de specifieke onderzoeken zoals EPC, BENG, bouwbesluittoetsingen, koudebrugberekeningen etc.