Nieuws & Projecten

Op een bouwplaats kan hinder voor de omgeving ontstaan, zoals trilling, geluid, een wegafsluiting of een verzakking. In geval van schade is het zaak die snel in beeld te brengen en de oorzaak vast te stellen. Hoe efficiënter dat proces verloopt, hoe beter. Dat is waar omgevingsmonitoring om de hoek komt kijken. Lees er hier alles over!...

Op 13 mei zou eigenlijk ons seminar 'Innovatie in de bouw' plaatsvinden, dat door het coronavirus helaas niet door kan gaan. Daarom hebben wij alle ontwikkelingen in de bouw, milieu en ruimte in één video opgenomen. Bekijk de video hier!...

Vanaf 24 maart jl. is het weer mogelijk om vergunningen voor woningbouwprojecten aan te vragen die stikstofneerslag veroorzaken. Dit is mogelijk door het ingaan van het stikstofregistratiesysteem. Om zo snel mogelijk veel woningen te kunnen bouwen, mogen de eerste 6 weken alleen woondealprojecten en woningbouwprojecten van 100+ woningen aangevraagd worden. Lees er hier alles over!...

Na een goede voorbereiding is de combinatie VoGel gestart met de reconstructie van een deel van de N213. BK bouw- & milieuadvies verzorgt gedurende 40 weken de omgevingsmonitoring, waaronder bouwkundige vooropnames, geluid- en trillingsmeting en deformatiemetingen vallen. Lees snel verder!...

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een actueel onderwerp in bouwend Nederland. Er wordt teveel stikstof uitgestoten, waardoor duizenden projecten door de uitspraak van de Raad van State in mei tot een halt gekomen. Wat is hiervan het gevolg ? En belangrijker: hoe nu verder? Gerben Kalkman, projectleider en adviseur ecologie, zet voor u de feiten op een rijtje....

Op donderdag 23 mei 2019 vierde BK bouw- & milieuadvies haar tienjarig bestaan met een inspirerend seminar en een gezellige borrel. Met een fantastisch en dynamisch team hebben wij samen met u 10 bevlogen jaren vol hoogtepunten beleefd. Bekijk hier het artikel!...

De Energiebesparingsplicht wordt op 1 juli 2019 uitgebreid met de Informatieplicht Energiebesparing, verplicht voor bedrijfspanden met meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ (aardgas)equivalent per jaar. BK bouw- & milieuadvies wil graag kosteloos voor u nakijken of u aan deze Informatieplicht moet voldoen. Bekijk hier het artikel!...