Klaas Romijn

Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

adviseur milieu, externe veiligheid & ruimtelijke onderbouwing

Mail je vraag naar Klaas of bel Klaas direct:

Binnen het vakgebied externe veiligheid geldt dat detailinformatie over stoffen, veiligheidsafstanden en mogelijke risico’s van groot belang zijn. Voor mijn opdrachtgevers kan ik deze zaken op waarde schatten en verwerken tot een gedegen advies, inclusief berekeningen als onderbouwing. Ik schets daarbij heldere en duidelijke randvoorwaarden voor de realisatie van het plan.

 

Met deze kennis en mijn kennis en vaardigheden op het gebied van ruimtelijke ordening, ben ik in staat om de wensen van mijn opdrachtgever vooraf goed in te schatten en vervolgens te adviseren over de beste strategie. De volgende fase is de afstemming met de overheid. Hierbij geef ik sturing om het plan zo snel mogelijk te kunnen realiseren onder de voor mijn opdrachtgever meest gunstige voorwaarden.

 

Klaas Romijn