Rob van Zoest

rob-vanzoest(4of5) witte achtergrond 400×400

Rob.vanzoest@bkingenieurs.nl

Rob van Zoest

adviseur vergunningenmanagement

Mail je vraag naar Rob van Zoest of bel direct:

Vergunningenmanagement: precies zijn én flexibiliteit gevraagd.

 

Mijn naam is Rob van Zoest en ik ben medio januari 2021 bij BK Bouw- & Milieuadvies begonnen. Mijn tak van sport? Vergunningenmanagement. Dat is een sport voor generalisten. In de korte periode tot nu heb ik al een breed scala aan vergunningen en procedures voorbij zien komen. Zowel op het gebied van ruimtelijke ordening als milieu.

 

Voor al die projecten geldt dat ik, in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag, ervoor zorg dat alle projectonderdelen op tijd en op het goede detailniveau aandacht krijgen. En dat kan gaan van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden, via archeologie tot de opslag van chemicaliën. Zeer gevarieerd dus. En om het nog boeiender te maken, kan het ook gebeuren dat de initiatiefnemer, bij wie het denken over ondernemen nooit stopt, halverwege de wedstrijd de doelen verzet.

 

Een recent voorbeeld: de vergunning was al in concept gereed, maar de klant, een bedrijf dat diverse afvalstromen ontvangt, wilde de geplande en aangevraagde uitbreiding van zijn bedrijfsvoering toch maar liever niet in het aangrenzende pand uitvoeren, maar op de bestaande locatie. Verder had de Omgevingsdienst inmiddels de eisen voor een registratiesysteem opgeschroefd. In korte tijd kregen we er twee nieuwe uitdagingen bij. Dan is het niet alleen zaak om de vergunningen te “managen” maar ook het proces!

 

Rob van Zoest