Overhoeks geluid ecologie

Overhoeks Amsterdam

Amsterdam Overhoeks verkleurt geleidelijk naar een nieuw woongebied. Voorheen bevonden zich de Shell-laboratoria achter het bekende Shell-gebouw, nu de A’DAM toren en het Eye filmmuseum.

Het terrein ligt momenteel braak, de inrichting bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er komen meerdere appartementencomplexen. OntwikkelCombinatieOverhoeks (OCO, samenwerkingsverband tussen Ymere en Amvest) ontwikkelt en bouwt voort na realisatie van de eerste appartementencomplexen. Zie voor een impressie www.overhoeks.nl

Aanpak

Wat vaak gebeurt bij grondontwikkeling en transformatie is dat de gemeente bedrijfsterreinen opkoopt, de bestaande gebouwen sloopt en de grond opnieuw uitgeeft. Zo ook hier. In het ontwikkelteam heeft BK bouw- & milieuadvies een belangrijke rol. Gerben Kalkman is de ontwikkelmanager. Hij ontwerpt, toetst, ontwikkelt, begeleidt en regelt. Ook de collega’s van BK ingenieurs zijn volop op het terrein aan de slag.

Samen ontwikkelen en afstemmen

Doel van de ontwikkeling is een prettige en leefbare wijk voor wonen aan het IJ. De komende jaren verrijzen nog 1.850 appartementen. Ook voor naastgelegen percelen zoals voor congreshotel Maritim Amsterdam heeft BK een grote rol.

Onze meerwaarde            

De rol van BK begint bij de sanering van de bodem en eindigt pas bij oplevering van de gebouwen. BK ontzorgt. Wij zien de relaties en verbanden, daar ligt de meerwaarde van BK. Onze mensen zijn specialisten in hun vak, maar denken ‘out of the box’.

Communicatie met de klant is in ons vak een belangrijke voorwaarde om tot inspirerende oplossingen te komen. Wij zijn praktisch ingesteld en hebben grote uitvoeringskennis. Dat geeft meerwaarde bij het voorbereiden en begeleiden van projecten. Risicoanalyse, kostprijsbepaling en contractmanagement zijn onze dagelijkse bezigheden. Vaak hebben we zowel de overheid als de aannemer aan tafel. Daarbij is ons bemiddelingstalent een groot voordeel voor beide partijen.

Contact

gerben.kalkman@bkingenieurs.nl

Gerben Kalkman

adviseur

Afbeeldingen project