Programma aanpak stikstof (PAS)

PAS op de plaats met stikstofuitstoot

Het Programma Aanpak Stikstof uitgelegd

 

Het is u vast niet ontgaan: Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een actueel onderwerp binnen bouwend Nederland. Wij stoten met zijn allen teveel stikstof uit. Zo’n 18.000 projecten (!) zijn door de uitspraak van de Raad van State in mei tot een halt gekomen. Wat is het gevolg hiervan? En belangrijker: hoe nu verder? Gerben Kalkman, projectleider en adviseur ecologie, zet voor u de feiten op een rijtje.

‘First things first: Wat is het Programma Aanpak Stikstof en waarom is het PAS in het leven geroepen?’

Gerben: ‘Het PAS is gestart in 2015 om de uitstoot van stikstof (stikstofoxiden, NOx en ammoniak, NH3) door onder andere de industrie en de landbouwsector terug te dringen. Nederland stoot al jaren meer stikstof uit dan door Europese regelgeving toegestaan is.’

‘Wat heeft teveel stikstof in de natuur voor gevolgen?’

Gerben: ‘Door teveel stikstofoxide verdwijnen er waardevolle planten en dieren in natuurgebieden en het stimuleert de groei van planten als grassen en brandnetels, die van stikstofoxide houden. Daardoor verdwijnen vogels en insecten uit natuurgebieden. Daarnaast verzuurt de grond door de aanwezige ammoniak in de stikstof, waardoor bijvoorbeeld eiken sneller sterven. Zo wordt de natuur langzaam maar zeker uit evenwicht gebracht, een proces dat door industrialisering enorm versneld is.’

 ‘Waarom is het verbod op gebruik van het PAS momenteel zo’n groot probleem’?

Gerben: ‘In mei, nu drie maanden terug, heeft de Raad van State beslist dat er bij veel projecten teveel stikstof vrijkomt, dat de programma’s die het berekenen onduidelijk zijn en ze niet de juiste waarden aangeven. Nederland gaat daar al jaren te lichtzinnig mee om volgens de EU. Of dit nu gaat om een grootschalig woningbouwproject, de verbreding van de N213 of om de uitbreiding van veeteeltbedrijven: bij elk project komt er extra stikstof vrij. Omdat de Raad van State dit verboden heeft, liggen er momenteel duizenden kleine en grote projecten stil.’

 ‘Mag er helemaal niet gebouwd worden?’

Gerben: ‘Er mag wel gebouwd worden, maar er dient op een goede manier omgegaan te worden met (teveel) stikstof. Dit geldt voor met name bij het aanvragen van een vergunning: Ik noem de verbreding van de A27 en A12 bij Utrecht, de aanleg van windturbines bij Delfzijl, de bouw van Lelystad Airport. Veel bedrijven en gemeenten beginnen hierdoor op dit moment  niet aan een nieuw infrastructuur- of bouwproject.’

 ‘Zijn er mogelijkheden om toch te mogen bouwen?’

Gerben: ‘Deze zijn er wel. Zo zullen sommige plannen mogelijk zo weinig stikstof uitstoten dat het natuurgebied niet aangetast zal worden. Daarnaast is het een mogelijkheid om op een andere plaats minder stikstof uit te stoten, zodat een bouwproject toch door kan gaan.’

‘Een derde optie is om een bouwproject te laten slagen voor de ‘ABC-toets’, waarbij gesteld wordt dat er a) geen alternatieven zijn, b) het openbaar belang voorop staat en c) dat de stikstof die vrijkomt tijdens de bouw op een ander gebied gecompenseerd wordt.’

 ‘En hoe nu verder?’

Gerben: ‘Er is door de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een crisisteam opgericht met hierin een aantal ministers, gemeenten, provincies en waterschappen. Het team kijkt naar wat er op korte termijn moet gebeuren, welke belangrijke projecten er gevaar lopen en of er juridisch gezien mogelijkheden zijn om op basis van de ABC-toets projecten door te laten gaan. Daarna wordt er gekeken naar een nieuw voorstel met betrekking tot de stikstofuitstoot, waarbij evenwicht gevonden zal moeten worden tussen natuur en economie. Tot die tijd is het afwachten hoe de zaken zich verder zullen gaan ontwikkelen.’

Heeft u een vraag over iets wat met het Programma Aanpak Stikstof te maken heeft? Gerben Kalkman heeft de kennis over PAS in huis om uw vragen te beantwoorden!

Deel dit artikel met een collega

Deel dit artikel op LinkedIn

Programma Aanpak Stikstof PAS

Stel uw vraag over PAS

Gerben Kalkman

gerben.kalkman@bkingenieurs.nl

Gerben Kalkman

Adviseur ecologie
Stikstofdepositie bronnen

BK bouw- & milieuadvies en het Programma Aanpak Stikstof

BK bouw- & milieuadvies kan voor u de stikstofuitstoot berekenen. Met het programma AERIUS en/of stacks-D kunnen wij berekenen wat de hoeveelheid stikstof is die vrijkomt bij uw bouwproject en wat voor invloed dit heeft op de natuur rondom uw projectlocatie. Neem ook hiervoor contact op met Gerben Kalkman!

IK WIL MEER WETEN OVER HET PROGRAMMA AANPAK STIKSTOF