programmatische aanpak stikstof

Luchtkwaliteit – Programmatische Aanpak Stikstof

Programmatische Aanpak Stikstofpositie (PAS)

Door een uitspraak van het Europees Gerechtshof is het Nederlandse stikstofbeleid, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), onder druk komen te staan. Het beleid is té vrijblijvend en zal drastisch moeten veranderen.

Wat betekent dit voor u?

Het proces is aangespannen door milieuorganisaties. Volgens hen gaan natuurgebieden, de biodiversiteit en de leefomgeving verloren onder het huidige beleid. Deze bewering is nu door het Europese Hof bevestigd.

In veel natuurgebieden in Nederland is er al een lange tijd teveel stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) aanwezig, iets wat schadelijk is voor de natuur. PAS is in 2015 ingevoerd om de economische ontwikkeling en de reductie van stikstof in de natuur samen te laten gaan. Sinds 2017 zijn er herstelmaatregelen opgesteld voor de meest bedreigde gebieden, maar de emissies zijn alleen maar verder gestegen.

Volgens milieuorganisaties hadden duizenden natuurvergunningen aan onder andere de bouw, veebedrijven, biomassacentrales en mestvergisters de afgelopen jaren nooit verleend mogen worden. Volgens juristen kan het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS) onmogelijk blijven bestaan. Het huidige beleid loopt tot 2021.

Het berekenen van luchtkwaliteit

Hierin ligt een rol voor adviesbureaus als BK bouw- & milieuadvies. Door te adviseren over dit actuele vraagstuk op het gebied van stikstof kunnen de negatieve gevolgen van de uitspraak voor bedrijven geminimaliseerd worden. BK gebruikt hiervoor specialistische software waarmee de stikstofeffecten van een project of activiteit kunnen worden berekend. Hiermee kunnen wij u adviseren over vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming.

 

Heeft u een vraagstuk met betrekking tot PAS / luchtkwaliteit of bent u benieuwd hoe wij met dergelijke vraagstukken omgaan? Klaas Romijn staat u graag te woord!

Contact

Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

Financieel directeur en adviseur

Afbeeldingen project