Spoortrillingen

Spoortrillingen

Op welke afstand van een treinspoor zijn spoortrillingen niet meer hinderlijk? En zijn deze trillingen dan ook niet meer voelbaar?

 

Wanneer woningen worden gebouwd binnen 100 meter vanaf een treinspoor is dit één van de vragen die wij onderzoeken in een trilling prognose. De prognose wordt opgesteld aan de hand van de ‘Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen’ die in veel gevallen trilling metingen voorschrijft.   Door de monitoring van bodemtrillingen op verschillende afstanden vanaf het spoor in het gebied waar nieuwbouw is gepland kunnen wij een nauwkeurige beoordeling maken.

 

Op basis van meetgegevens samen met informatie over onder andere het type constructie, de ligging van de geplande nieuwbouw en bijvoorbeeld de bodemopbouw kan de trillingsbelasting worden berekend. Hierbij wordt ook gekeken naar het huidige treinverkeer over een spoortraject en wijzigingen die hier zijn te verwachten in de toekomst.

 

In het eerste kwartaal van 2021 zijn wij druk bezig geweest met het stationsgebied in Heerhugowaard. Hier hebben wij voor meerdere nieuwbouwprojecten trilling prognoses opgesteld. Het stationsgebied wordt ontwikkeld van bedrijventerrein naar een levendig, stedelijk gebied waarin wonen, werken en recreëren wordt gecombineerd.

 

Wilt u een trilling prognose laten uitvoeren? BK bouw- & milieuadvies lost uw vraagstuk op. Neem contact op met Erik van Herk!

Spoortrillingen

Contact

Erik van Herk

erik.vanherk@bkingenieurs.nl

Erik van Herk

bouwkundig adviseur
IK WIL MEER WETEN OVER SPOORTRILLINGEN

Relevante diensten