onderzoek stikstof aerius

Vergunningverlening via het stikstofregistratiesysteem

Vanaf 24 maart jl. is het weer mogelijk om vergunningen voor woningbouwprojecten aan te vragen die stikstofneerslag veroorzaken. Dit is mogelijk door het ingaan van het stikstofregistratiesysteem.

Grootschalige woningbouwprojecten kunnen weer vergund worden als zij teveel stikstofdepositie geven op stikstofgevoelige habitats. Dit komt doordat de overheidsmaatregelen in werking zijn getreden om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. De bekendste hiervan is de snelheidsaanpassing naar 100 kilometer per uur overdag. Zo is er ruimte gekomen voor de doorgang van woningbouwprojecten.

Het stikstofregistratiesysteem

Dit is mogelijk door de inwerkingtreding van het stikstofregistratiesysteem. Omdat de stikstofuitstoot te hoog is in Nederland, moet er een balans gevonden worden tussen economische ontwikkelingen en natuurherstel. Het ‘stikstofregister’ houdt landelijk de dalende stikstofdepositie bij die niet neerkomt op de natuur per natuurgebied. Het zorgt ervoor dat de depositieruimte verdeeld wordt over de Natura 2000- gebieden tijdens de vergunningverlening. Van de ruimte die is vrijgekomen door deze maatregelen, mag dertig procent niet meer worden gebruikt en komt zo ten goede aan de natuur. De overige 70 procent mag vanaf 24 maart worden ingezet voor woningbouw en meerdere wegenprojecten. Een voorwaarde is wel dat het totaal aan stikstofdepositie onder het huidige niveau moet blijven.

Programma Aanpak Stikstof PAS

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Om zo snel mogelijk veel woningen te kunnen bouwen, mogen de eerste 6 weken alleen woondealprojecten en woningbouwprojecten van 100+ woningen aangevraagd worden. Daarna worden de vergunningaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Woondealprojecten krijgen hierbij voorrang op andere woningbouwprojecten. Woondealprojecten zijn door het Rijk gekozen projecten in stedelijke regio’s voor versnelling van woningbouw. Op de website van Bij12, de overkoepelende organisatie van provincies, staat aan welke voorwaarden een vergunningaanvraag moet voldoen.

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u vragen of stikstof(berekeningen)?

BK bouw- & milieuadvies staat voor u klaar!

Stel uw vraag over het stikstofregistratiesysteem

Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

Adviseur