Stikstof

Stikstof

De stikstofproblematiek is aan de orde van de dag. De uitspraak van de Raad van State in mei 2019 zette bouwend Nederland op zijn kop: er mocht alleen nog maar gebouwd worden als bewezen werd dat er geen stikstof neerdaalt vanuit het project op een Natura 2000-gebied. En dat was nog maar het begin.

 

Volgens de EU gaat Nederland al jaren te lichtzinnig om met het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Wij stoten meer stikstof uit dan door Europese regelgeving toegestaan is. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het programma opgericht om de stikstofuitstoot terug te dringen was onvoldoende; hierdoor greep Raad van State in.

 

Sinds de uitspraak zijn het onzekere tijden voor boeren, projectontwikkelaars, gemeenten en overheden. De stikstofcrisis raakt veel sectoren. Met name de bouwsector heeft veel last van de stikstofproblematiek. Zo’n 18.000 projecten (!) zijn sinds de uitspraak van de Raad van State in mei tot een halt gekomen.

 

Sinds oktober 2019 komt de vergunningaanvraag weer langzaam op gang. Wanneer u aantoonbaar geen stikstof laat neerdalen op een Natura 2000-gebied, PAS dan kan uw project doorgang vinden.  Bij sommige van de vergunningaanvragen zal er zó weinig stikstof uitgestoten worden dat natuurgebieden niet aangetast zullen worden. Daarnaast is het een mogelijkheid om op een andere plaats minder stikstof uit te stoten, zodat een bouwproject toch door kan gaan. Om te beoordelen of bouwprojecten mogen hervatten is snelle toetsing van ecologen nodig die beoordelen of een bouwproject schadelijk is voor nabijgelegen natuurgebieden.

Contact

Gerben Kalkman

gerben.kalkman@bkingenieurs.nl

Gerben Kalkman

Adviseur stikstof en ecologie

Is uw bouwproject weer mogelijk?

Goed nieuws! Bouwprojecten kunnen doorgang vinden als de stikstofdepositie op de <0,00 mol/ha/j ligt. BK bouw- & milieuadvies heeft voor meer dan 100 projecten al een toetsing uitgevoerd en rapportage opgesteld voor de stikstofuitstoot (als onderdeel van de bouwaanvraag) middels de rekentool AERIUS. Binnen drie weken voeren wij deze berekening voor u uit!

 

Opdrachtgevers reageren positief op deze toetsing en rapportages. De desbetreffende bouwvergunningen zijn en worden zonder problemen afgegeven. Opdrachtgevers en bouwers zijn blij met de resultaten en de bouwvergunning!

Weten of uw project van start kan?

Wat is de invloed van de stikstofuitspraak op uw bouwproject?

Onze ecologen hebben al een aantal masterclasses gegeven over de huidige status van de stikstofproblematiek, waarin actuele problemen omtrent uw bouwproject naar voren komen.

 

Want wat betekent het PAS voor de ontwikkeling van een bouwproject? Wij geven u graag een masterclass  op locatie over de huidige status en wat dit voor uw project betekent!

Impressie presentatie stiksdepositie BK bouw- & milieuadvies

Een masterclass over stikstof op locatie?
Presentatie stikstof PAS