Stikstofonderzoek

Weet u het nog? In mei 2019 riep de Raad van State het kabinet een halt toe: Nederland stoot teveel stikstof uit. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) deugt niet en er moest per direct gestopt worden met bouwen. PAS hield in dat er gebouwd kon worden, zo lang er maar plannen waren om de vrijgekomen stikstofuitstoot ooit te compenseren. Nadat 18.000 projecten stillagen, kwam eind 2019 de vergunningverlening gelukkig langzaam weer op gang. Sommige projecten kunnen dus weer doorgaan, mits de stikstofdepositie is berekend middels een stikstofonderzoek.

Actuele ontwikkelingen rondom stikstof

Het kabinet nam meerdere maatregelen om (vooral woningbouw)projecten door te laten gaan, zoals de snelheidsaanpassing naar 100 km/u. Daarnaast besloot het kabinet in april 2020 om de komende 10 jaar in totaal 5 miljard uit te geven om de hoge stikstofdepositie aan te pakken, zoals het uitkopen van boeren rond Natura-2000 gebieden. Zo ontstaat ruimte voor woningbouwprojecten om stikstof uit te stoten (depositieruimte), zonder dat dit nadelig is voor de natura-2000 gebieden. Ook wordt nagedacht over het verleasen van de beschikbare stikstofruimte en aanvullende maatregelen. Op deze manier wordt aan andere sectoren (naast de woningbouw) ruimte te geven om te ontwikkelen.

 

In juni 2020 werd duidelijk dat het kabinet te vrijblijvend omgaat met de nieuwe maatregelen. Geadviseerd wordt om de natuurdoelen en de reductie van stikstofdepositie in wet- en regelgeving vast te leggen. Bovendien moet in de wet vastgelegd worden dat in 2030 de stikstofdepositie is gehalveerd ten opzichte van 2019. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit op korte termijn ook gebeuren.

Wat is een stikstofonderzoek?

Met een stikstofonderzoek wordt onderzocht wat de stikstofdepositie is die veroorzaakt wordt door een geplande activiteit, zoals een woningbouwproject of de sloop van een kantoorpand. Blijkt uit dit onderzoek dat er aantoonbaar geen stikstofoxide (stikstofdepositie <0,00 mol/ha/j) neerdaalt op een Natura-2000 gebied? Dan kan een project doorgaan.

 

Ook kunnen woningbouwprojecten doorgang vinden als zij tóch sprake is van stikstofdepositie. Dit is geregeld via het stikstofregistratiesysteem. In het stikstofregister is de stikstofruimte vastgelegd die de maatregelen van kabinet hebben opgeleverd. Van deze vrijgekomen ruimte mag 70 procent worden ingezet voor woningbouw en meerdere grootschalige wegenprojecten. mits de totale stikstofdepositie onder het huidige niveau blijft.

Wanneer heeft u een stikstofonderzoek nodig?

U heeft een stikstofonderzoek nodig als u voor de geplande activiteit een omgevingsvergunning (bouwen en/of milieu) moet aanvragen. Ook is een stikstofonderzoek nodig als u een ruimtelijk plan wil laten vaststellen. In dit stikstof onderzoek wordt bepaald of de aanleg- en gebruiksfase mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Snel uitsluitsel nodig? Wij kunnen de rapportage binnen één week leveren
Neem direct contact met ons op!
Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

Adviseur stikstof en milieu

Uw stikstofonderzoek bij BK bouw- & milieuadvies

BK bouw- & milieuadvies heeft inmiddels voor meer dan 250 projecten een stikstofonderzoek uitgevoerd en de benodigde rapportage opgesteld voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Als er sprake is van stikstofdepositie, hebben wij de opdrachtgever geadviseerd over de te nemen vervolgstappen. Als een aanvraag voor het stikstofregistratiesysteem noodzakelijk was, hebben wij dit volledig verzorgd.

 

Wij kunnen de stikstofrapportage binnen drie weken leveren. Heeft u eerder uitsluitsel nodig of u project doorgang kan vinden? Dan kunnen wij de rapportage ook binnen één week leveren!

Heeft u een stikstofonderzoek nodig?

Vraag hier uw offerte aan, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

Met het verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

WILT U EERST U MEER INFORMATIE OVER STIKSTOFONDERZOEK?