Stikstofonderzoek

Weet u het nog? In mei 2019 oordeelde De Raad van State dat Nederland teveel stikstof uitstoot. Hierdoor werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en dus 18.000 projecten stilgelegd. Eind 2019 kwam de vergunningverlening langzaam weer op gang. Het kabinet nam namelijk maatregelen om (vooral woningbouw)projecten door te laten gaan, zoals de snelheidsaanpassing naar 100 km/u en €5 miljard om de stikstofdepositie te verlagen. Door de vrijgekomen ruimte kunnen veel bouwprojecten weer doorgang vinden, mits de stikstofdepositie is berekend middels een stikstofonderzoek.

Wat is een stikstofonderzoek?

Met een stikstofonderzoek wordt onderzocht wat de stikstofdepositie is die veroorzaakt wordt door een geplande activiteit, zoals een woningbouwproject of de sloop van een kantoorpand. Blijkt uit dit onderzoek dat er aantoonbaar geen stikstofoxide (stikstofdepositie <0,00 mol/ha/j) neerdaalt op een Natura-2000 gebied? Dan kan een project doorgaan.

 

Ook kunnen woningbouwprojecten doorgang vinden als zij tóch sprake is van stikstofdepositie. Dit is geregeld via het stikstofregistratiesysteem. In het stikstofregister is de stikstofruimte vastgelegd die de maatregelen van kabinet hebben opgeleverd. Van deze vrijgekomen ruimte mag 70 procent worden ingezet voor woningbouw en meerdere grootschalige wegenprojecten. mits de totale stikstofdepositie onder het huidige niveau blijft.

Actuele ontwikkelingen rondom stikstof

In juni 2020 werd duidelijk dat het kabinet te vrijblijvend omgaat met de nieuwe maatregelen. Geadviseerd wordt om de natuurdoelen en de reductie van stikstofdepositie in wet- en regelgeving vast te leggen. Bovendien moet in de wet vastgelegd worden dat in 2030 de stikstofdepositie is gehalveerd ten opzichte van 2019. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit op korte termijn ook gebeuren.

 

Daarnaast is in oktober 2020 de nieuwe rekentool van AERIUS, online gegaan, het programma waarin de stikstofdepositie wordt berekend. In de update staan de nieuwe gegevens over de Natura-2000 gebieden en de beschikbare ruimte van het Stikstofregister. Ook is het nieuwe verbruik en de uitstoot van de diverse machines opgenomen. Uit onderzoek van TNO bleek dat de nageschakelde techniek rondom het afvangen van NOx (stikstofoxide) in machines in de praktijk slechter functioneert dan de machinespecificaties aangeven.

 

De extra NOx-uitstoot heeft hierdoor grote invloed op de stikstofdepositieberekeningen. Meer over deze ontwikkeling in de column van Klaas Romijn, adviseur milieu en stikstof bij BK bouw- & milieuadvies.

Wanneer heeft u een stikstofonderzoek nodig?

U heeft een stikstofonderzoek nodig als u voor de geplande activiteit een omgevingsvergunning (bouwen en/of milieu) moet aanvragen. Ook is een stikstofonderzoek nodig als u een ruimtelijk plan wil laten vaststellen. In dit stikstof onderzoek wordt bepaald of de aanleg- en gebruiksfase mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden.

Snel uitsluitsel nodig? Wij kunnen de rapportage binnen één week leveren
Neem direct contact met ons op!
Klaas Romijn

klaas.romijn@bkingenieurs.nl

Klaas Romijn

Adviseur stikstof en milieu

Uw stikstofonderzoek bij BK bouw- & milieuadvies

BK bouw- & milieuadvies heeft inmiddels voor meer dan 300 projecten een stikstofonderzoek uitgevoerd en de benodigde rapportage opgesteld voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Als er sprake is van stikstofdepositie, adviseren wij de opdrachtgever over de te nemen vervolgstappen. Als een aanvraag voor het stikstofregistratiesysteem noodzakelijk is, verzorgen wij dit volledig.

 

Wij kunnen de stikstofrapportage binnen drie weken leveren. Heeft u eerder uitsluitsel nodig of u project doorgang kan vinden? Dan kunnen wij de rapportage ook binnen één week leveren!

Heeft u een stikstofonderzoek nodig?

Vraag hier uw offerte aan, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

Met het verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

WILT U EERST MEER INFORMATIE OVER STIKSTOFONDERZOEK?