luchtkwaliteit Tag

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een actueel onderwerp in bouwend Nederland. Er wordt teveel stikstof uitgestoten, waardoor duizenden projecten door de uitspraak van de Raad van State in mei tot een halt gekomen. Wat is hiervan het gevolg ? En belangrijker: hoe nu verder? Gerben Kalkman, projectleider en adviseur ecologie, zet voor u de feiten op een rijtje....