Trillingsmeting

Trillingsmeting

Trillingen ontstaan tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden door de uitvoering van werkzaamheden met zwaar materieel. Ook de aan- en afvoer van materialen met zware- en sloopactiviteiten zijn het weg- en railverkeer en industriële bronnen een oorzaak van trillingen die tot schade en hinder kunnen leiden aan bouwwerken en voor personen in deze objecten. BK bouw- & milieuadvies stelt met een trillingsonderzoek de bron vast en draagt oplossingen aan om trillingshinder te voorkomen, te reguleren of te reduceren conform SBR Richtlijn A en SBR Richtlijn B.

.

Anders dan bij geluid, wat via lucht wordt verplaatst, planten trillingen zich via de bodem voort. Dit levert hinder of zelfs schade op. Denk daarbij aan scheuren in muren en in het ergste geval instorting. Zwaar verkeer in een woonwijk veroorzaakt bijvoorbeeld trillingen, doordat het over een oneffen wegdek rijdt. De aard van deze trilling is afhankelijk van verschillende variabelen, zoals het type voertuig, de belading, en de rijsnelheid. In de industrie onderscheiden we een variëteit aan trillingsbronnen met zeer verschillende trillingskenmerken, zoals stansmachines, motoren in onbalans, storten van zware materialen et cetera.

Ook bij bouw- en sloopwerkzaamheden vinden we bronnen die zware trillingen kunnen veroorzaken. Denk aan grote machines, heiwerkzaamheden, het intrillen van een damwand of van hoogte vallend puin.

.

Trillingsmeting en trillingsanalyse

Om erachter te komen of de trillingen schade veroorzaakt in de nabije omgeving, kan BK bouw- & milieuadvies een trillingsmeting uitvoeren. Door het plaatsen van trillingsmeters, meetsensoren die trillingen in waarnemen, wordt de trillingsbelasting vastgelegd en kan worden getoetst of de veroorzaakte trillingen schade tot gevolg kunnen hebben ter plaatse van de objecten in de omgeving rond een projectlocatie. Door monitoring van de trillingsbelasting kan tijdig worden ingegrepen wanneer de trillingsbelasting te hoog is en wordt schade in de omgeving op deze manier beperkt.

Wij zijn hiervoor in bezit van BRL 5023: het KOMO-procescertificaat voor het metingen van trillingen. Hierdoor kunnen wij conform SBR Richtlijn A en SBR Richtlijn B trillingsonderzoek doen.

Wilt u een trillingsmeting/trillingsonderzoek uit laten voeren of wilt u een trillingsmeter huren? Neem dan snel contact op met Erik van Herk! Door zijn jarenlange ervaring met trillingsmetingen kan hij u een oplossing bieden die past binnen uw vraagstuk.

Contact

Erik van Herk

erik.vanherk@bkingenieurs.nl

Erik van Herk

adviseur trillingen
trillingsmeting uitvoeren

Trillingsmeter huren?

Het is mogelijk om voor langere of kortere tijd bij BK bouw- & milieuadvies een trillingsmeter te huren. Hiermee kan een trillingsmeting uitgevoerd worden. De gegenereerde data uit de trillingsmeter kunnen wij op afstand uitlezen en voor u analyseren. Neem contact op met Erik van Herk voor meer informatie over de mogelijkheid om een trillingsmeter te huren!

IK WIL MEER WETEN OVER TRILLINGSMETINGEN

Relevante diensten