offshore maritiem

Vergunningenmanagement

Vergunningenmanagement

Voor één van de grootste offshorebedrijven van Nederland voeren wij het vergunningenmanagement uit. Onze opdrachtgever heeft meerdere locaties in Nederland.

De activiteiten binnen die locaties wisselen sterk. Ook de hoeveelheid werknemers op de locatie wisselt sterk: soms zijn er op een werf van het bedrijf in een bepaalde periode honderd mensen aan het werk, een maand later zijn dat er vierhonderd. Dat heeft een grote impact op milieuaspecten als het gaat om geluid, lucht en (externe) veiligheid. Ook vergt dit een grote flexibiliteit in de vergunde activiteiten.

BK bouw- & milieuadvies creëert een goede verstandhouding met het bevoegd gezag. Wij houden alle vergunningen up to date en zorgen ervoor dat de locaties van het bedrijf blijvend voldoen aan de milieuvoorschriften. Bij één van de vestigingen moest de geluidzonering van het industrieterrein aangepast worden. Uiteraard nemen wij dat dan ook voor onze rekening.

Contact

henk.vorsteveld@bkingenieurs.nl

Henk Vorsteveld

directeur

Afbeeldingen project